Deltagare till ett evenemang kan registreras genom antingen att man använder sig av registreringssidan eller att en administratör lägger till en deltagare manuellt.

Observera i de fall där en deltagare läggs till manuellt så sker ingen automatisk debitering utan dessa behöver då hanteras manuellt.

En annan aspekt som är bra att känna till är att en deltagare som registrerar sig till ett evenemang men inte fullföljer betalningen kommer att synas på deltagarlistan upp till 2h innan denne tas bort från deltagarlistan. Detta är för att en plats har reserveras för deltagaren så att denne ska hinna göra en betalning inom en rimlig tid.

Redigera en deltagare #

 1. Klicka på menyn Evenemang
 2. Klicka på penna på det evenemang där deltagaren finns
 3. Klicka på fliken Anmälda

 4. Klicka på penna för den deltagare som du vill redigera
 5. Väl inne så kan du ändra person- och kontaktuppgifter för deltagaren

Lägg till en deltagare manuellt #

 1. Klicka på menyn Evenemang
 2. Klicka på penna för det evenemang där en deltagare ska läggas till
 3. Klicka på fliken Anmälda

 4. Klicka på knappen + Lägg till deltagare
 5. En undermeny dyker nu upp
  1. Välj biljettmall
  2. Bocka i fall biljett ska skickas till deltagaren
  3. Välj om det är en befintlig medlem eller befintlig icke medlem
   Är det en ny icke medlem som inte varit med tidigare ska Skapa ny person(ickemedlem) bockas i
 6. Sök upp medlemmen/icke medlemen genom att fylla i och klicka på Sök
  Alt. fyll i uppgifter för den nya icke medlemmen
 7. Fortsätt ner och klicka på Spara knappen för att registrera deltagaren

Ta bort en deltagare #

 1. Klicka på menyn Evenemang
 2. Klicka på penna för det evenemang där en deltagare finns
 3. Klicka på fliken Anmälda

 4. Klicka på Papperskorgen bredvid den deltagare som ska tas bort

Se och ta ut en excellista på deltagare #

 1. Klicka på menyn Evenemang
 2. Klicka på penna för det evenemang som du vill titta på
 3. Klicka på fliken Anmälda

 4. Under fliken anmälda kan samtliga anmälda deltagare
  *Observera att deltagare som har avbrutit sin betalning kommer att synas i listan upp till 2h efteråt
 5. För att exportera listan till excel, klicka på knappen Exportera XLSX

Hur upplever du artikeln
Updated on 2023-08-31