Inledning #

Medlemsansökningar är en funktion där en administratör kan välja att acceptera eller neka en person som ansöker om medlemskap eller registrerar sig på organisationens registreringssida. När ett nekande eller godkännande sker så kommer ett mail skickas till personen i fråga.

Funktionen gör det möjligt för organisationer att kunna säkerställa vilka personer som blir medlemmar.

Aktivera medlemsansökningar #

 1. Gå till sektionen MEDLEMSANSÖKNINGAR i vänstermenyn i memlist.
 2. När denna sida öppnas möts du av tre flikar. ANSÖKNINGAR, ANSÖKNINGSHISTORIK och INSTÄLLNINGAR. Klicka på fliken INSTÄLLNINGAR.
 3. Under rubriken MEDLEMANSÖKNINGAR finns en kryssruta som kallas ”Medlemsansökningar kräver godkännande”. Kryssa i denna och tryck spara.
 4. Nu måste varje ny registrerad person godkännas innan den räknas en som medlem av en administratör.

Ansökningsmallar #

 1. Under fliken INSTÄLLNINGAR finns rubriken ANSÖKNINGSMALLAR. Där kan tre mallar sättas, som hanterar tre olika händelser i samband med medlemsansökningar.
 2. Vilka mallar som finns tillgängliga sätts under menysektionen MALLAR.
  1. ”Medlemsansökan: Behandlas” denna mall används för skicka ett e-postmeddelande när personen skickat in sin medlemskapsansökan.
  2. ”Medlemsansökan: Godkänt” denna mall används för skicka ett e-postmeddelande när personen har fått en godkänd medlemskapsansökan.
  3. ”Medlemsansökan: Nekad” denna mall används för skicka ett e-postmeddelande när personen har fått en nekad medlemskapsansökan.
 3. Klicka på knappen SPARA.

Hantera medlemsansökningar #

 1. Gå till sektionen MEDLEMSANSÖKNINGAR i vänstermenyn i memlist.
 2. När denna sida öppnas möts du av tre flikar. ANSÖKNINGAR, ANSÖKNINGSHISTORIK och INSTÄLLNINGAR. Se till att du valt ANSÖKNINGAR.
 3. En lista presenteras med de personer som ansökt om medlemskap, är listan tom har ingen ansökt om medlemskap.
 4. I listan möts du av information i tabellform gällande de som ansökt om medlemskap. På höger sida i tabellen finns det tre ikoner som hanterar tre olika funktioner.
  1. Kryssikonen innebär att man nekar en persons medlemskapsansökan.
  2. Bockikonen innebär att man godkänner en persons medlemskapsansökan
  3. Personikonen öppnar profilsidan fört den ansökande personen, och används för att få mer information.
 5. Vid ett godkännande eller nekande, skickas två olika e-postmeddelanden iväg beroende på satta mallar i fliken INSTÄLLNINGAR.

Ansökningshistorik och utskrift av bekräftelse #

 1. Gå till sektionen MEDLEMSANSÖKNINGAR i vänstermenyn i memlist.
 2. När denna sida öppnas möts du av tre flikar. ANSÖKNINGAR, ANSÖKNINGSHISTORIK och INSTÄLLNINGAR. Se till att du valt ANSÖKNINGHISTORIK.
 3. Här finns en tabell över alla godkända ansökningar, samt information om vilken administratör som godkänt ansökan, vid vilken tidpunkt.
 4. Tillhöger finns en dokumentsikon, vid klick på denna så laddas en medlemsbekräftelse ned.
Hur upplever du artikeln
Updated on 2023-10-09