Innehållsförteckning

Inledning #

När medlemsintaget är avklarat och filen inskickad till Skatteverket så är det dags att generera en frågefil om inkomst  till Skatteverket på alla medlemmar som finns i samfundet i den aktuella perioden som frågefilen innehåller, ex. samtliga nya och gamla medlemmar för 2023. Detta sker någon gång under mitten av December. Filen innehåller personnummer på medlemmarna i Samfundet samt föreningstillhörighet. Det svar som kommer tillbaka är klumpsumma uppdelat per förening samt antalet medlemmar.

Det är också bra att känna till att beloppet är baserat på det senaste avslutade taxeringsåret, dvs. En fråga på inkomst i dec 2023 ger ett svar från Skatteverket som grundar sig på taxeringsåret 2022.

Exportera frågefilen #

  1. Gå till SAMFUND.
  2. Click på fliken EXPORT.
  3. Clicka på GENERERA knappen på raden Skatteverket: Export inkomst – Förskott.
  4. Expandera raden Skatteverket: Export inkomst – Förskott genom att klicka på pilen.
  5. En lista på alla genererade filer dyker nu upp
  6. Klicka på LADDA NER ikonen för att ladda ner filen
Hur upplever du artikeln
Updated on 2023-10-31