Skapa nya instrument typer #

Instrument typerna behövs för att kategorisera de olika instrument typer som försäkringarna riktar sig mot.

För att skapa en ny instrument typ så gör du följande:

 1. Klicka på menyn Instrumenttyper 2. Klicka sedan på knappen (+) Lägg till
 3. En popup ruta dyker nu upp där du fyller i den instrumenttyp som du vill skapa 4. Klicka på Spara knappen för att spara

Skapa butiksartikel för försäkring #

För att skapa en försäkringsartikel gör du på liknande vis likt en vanlig medlemskapsartikel.

 1. Klicka på menyn Butik 2. Klicka på den blåa knappen Ny artikel 3. Fyll i följande:
  1. Namn på försäkringen (artikel namn)
  2. Belopp
  3. Momssats
  4. Ev. andra fält ifall exempelvis koppling till bokföringssystem används
 4. Scrolla ner till Försäkringsinställningar och bocka i rutan Artikeln är en försäkring 5. En ny undermeny dyker nu upp 6. Fyll i samtliga * markerade fält med uppgifter om försäkrningspremien
 7. I dropdown menyn väljer du den instrument typ som ska relateras till försäkringen
 8. När allt är ifyllt korrekt, klicka på Spara artikel knappen

Tilldela en instrumentförsäkring till en försäkringstagare #

För att lägga till en instrumentförsäkring på en medlem manuellt så gör du enligt nedan. 

 1. Sök upp medlemmen via exempelvis 
 2. Under sektionen Instrumentförsäkringar klickar du på knappen (+) Lägg till försäkring 3. Välj och fyll i de uppgifter som finns om instrumentet. Den beräknade kostnaden fylls i automatiskt 4. Klicka på Spara knappen för att spara försäkringen

Lista, sök och kontrollera betalningsstatus #

Du kan söka fram information kring en försäkring på flera olika sätt. Antingen via Snabbsök om det gäller en specifik medlem eller via Orderhistorik för att få fram en lista på skapade ordrar innehållande försäkringar. Orderhistorik beskrivs i nedan.

 • Klicka på Menyn Orderhistorik • Du kan i tabellen sortera på Namn/Ref/Skapad/Artikel/Betalad/Total/Överfört genom att klicka på rubriken
 • Välj filter
  • Skapad från och Skapad till
  • Fritext fält för sökning på ordernummer, OCR, namn eller epost
 • Betalstatus indikerar ifall försäkringen är betald eller inte
 1. Önskar du skapa en excellista över de listade personerna så kan du göra detta genom att bocka i de personer som ska ingå
 2. Klicka därefter på Exportera XLSX knappen för att få ut en lista
Hur upplever du artikeln
Updated on 2023-07-28