Vad är en Förnyelse? #

Även kallad Omregistrering, Förnyelsepost, Förnyelserad.

En Förnyelse är en intention i systemet att få en Medlem att förnya ett tidigare Medlemskap till ett nytt Medlemskap, oftast för nuvarande eller framtida period.

En Förnyelse som är skapad betyder att Medlemmen för förnyelsen har möjlighet att kunna antingen förnya sitt/sina Medlemskap via Förnyelsewizarden eller en enkel Bekräftelsesida. Förnyelsewizarden ställs in på samma plats som Registreringswizarden. Bekräftelsesidan kan ej anpassas.

En Förnyelse måste alltid ha en koppling till en Medlem. Vill man förnya 100 medlemmar, kommer det alltså behöva skapas 100 Förnyelser. Detta innebär att länken för förnyelse kommer skickas till dessa 100 Medlemmar, men hur många av dessa som faktiskt klickar på länken och i slutändan genomför hela förnyelseflödet är inte bestämt.

En Förnyelse har en länk för just den medlemmen som är specifik för medlemmen. Detta innebär att vi kan spåra när medlemmen klickade på länken.

Att kommunicera ut Förnyelselänkarna sker genom ”Förnyelse” sidan. Man kan ej skicka ut dessa länkar från ”Utskick”.

En Förnyelse kan skapas av Användare manuellt, per automatik innan ett Medlemskap löper ut, eller av Medlemmen själv genom att logga in på ”Mina sidor” och klicka på ”Förnya medlemskap”. Det sistnämnda som Medlemmen själv kan skapa är en möjlighet som skapas efter att de senaste Medlemskapen har löpt ut.

En Förnyelse i tekniska begrepp är alltså:

  • Ett FörnyelseID.
  • En Medlem.
  • En URL/Länk där Medlem kan förnya/bekräfta medlemskap.
  • Ett status.
  • Skapat datum.
  • Ifall e-post skall skickas.
  • Ifall SMS skall skickas.

Förnyelseresultat #

Efter att Medlemmen som är kopplad till Förnyelsen har avklarat hela förnyelseflödet så kommer det ha skapats MedlemskapMedlemmen.

 

Hur upplever du artikeln
Updated on 2024-02-24