Skapa produkt för föreningsfakturering #

Tillvägagångssättet för detta påminner mycket om att skapa ett medlemskap för medlemmar.

 1. Klicka på Butik i vänstermenyn 2. Klicka på knappen Ny artikel 3. Fyll i artikelnamn, valuta, summa, ev. moms och momssats samt övriga uppgifter ifall en koppling mot ett ekonomisystem ska göras 4. Välj Förening under sektionen Avser 5. Välj beräkningssätt 6. Se till att produkten är satt till Aktiv om den ska vara tillgänglig 7. Ställ in tidslängden för produkten 8. Klicka på knappen Spara artikel för att spara

Skapa en faktureringsmall #

För att skräddasy utseendet för fakturan så behövs det en mall. Denna väljs i ett senare skede för att ge det önskade utseendet.

 1. Klicka på menyn Fakturor 2. Klicka på fliken Mallar 3. Klicka på knappen Ny Mall 4. Fyll i de uppgifter som är obligatoriska (markerade med *) 5. Ladda upp en logga om detta önskas <specifikt format+storlek ej definerat>
 6. Under sektionen Inställningar väljer du språk, typ av avi samt vad det ska stå i sidhuvudet på fakturan 7. Avser mallen en Påminnelse så ska denna rutan bockas i
  1. Fyll då även i det belopp som avser påminnelseavgift 8. I Avsändarfält kan ett flertal uppgifter bockas i som då kommer att visas på fakturan. Dessa uppgifter hämtas från toppföreningens information under Inställningar/Allmänt 9. Under Grafisk box och fritextfältet behöver det skrivas in en text som ska synas i den färglagda boxen på fakturan 10. Bakgrundsfärg och text färg kan justeras efter önskemål
 11. Klicka på Spara knappen för att spara mallen

Skapa fakturor för föreningarna #

I detta steg skapas fakturor för samtliga föreningar. Det finns möjlighet till att kontrollera att uppgifterna är korrekta innan fakturorna skapas.

 1. Klicka på menyn Fakturor

   

 2. Klicka på fliken Föreningar
 3. Gör en ev. filtrering med datum för att sortera bort föreningar som redan har blivit fakturerade

 4. Klicka på knappen Skapa (XX) Fakturor 5. I popup rutan som dyker upp listas alla de artiklar som avser föreningar.
  1. Det går att både ta bort och lägga till artiklar
  2. Det går att välja föreningar i dropdown menyn för att kontrollera de olika beloppen
  3. Förfallodatumet som sätts här kommer att ersätta den befintliga tiden som är angivet under menyn Inställningar/Betalningar
  4. Fritextfältet kommer att ersätta den text som finns angiven i mallen under Fakturor/mallar 6. Klicka på knappen Skapa för att skapa fakturorna
 7. En popup dyker nu upp som talar om att skapandet av fakturor sker.

 8. Klicka på fliken Fakturor
 9. Filtrera på det datum som fakturorna är skapade
 10. Välj ev. Betalstatus och Utskrivna för att avgränsa sökningen ytterligare 11. Klicka på knappen Skapa PDF
 12. En popup dyker nu upp
 13. Kontrollera att uppgifterna korrekta
 14. Sätt den mall som ska tillämpas på fakturorna
 15. Klicka på knappen Starta körning

 16. Ett litet bekräftelsemeddelande dyker upp med ett nummer på körningen
 17. Gå till menyn Filer 18. Är körningen klar kommer den skapade PDF filen att finnas där

Markera föreningsfaktura som betald #

När en betalning från en förening har inkommit så kan status för denna regleras genom följande:

 1. Gå till Fakturor 2. Sök upp betalning genom antingen faktranummer eller OCR nummer
 3. Klicka på pennan för att redigera fakturan 4. Ändra status beroende på om fakturan är Betald eller Delvis betald 5. Klicka på knappen Uppdatera status
 6. Uppdatera sidan genom att trycka F5 för att se uppdaterad status på fakturan

Skapa och skicka påminnelse till förening #

För att skapa en påminnelse så krävs det att det finns en mall skapad för detta. I annat fall följ avsnittet Skapa en faktureringsmall.

 1. Klicka på Menyn Fakturor
 2. Filtrera på Betalstatus Ej betald
 3. Filtrera på Utskrivna Utskriven (för att säkerställa att fakturan har skapats tidigare)

 4. Klicka på knappen Skapa PDF
 5. Kontrollera att uppgifterna är korrekta
 6. Välj mallen för påminnelser

 7. Klicka på knappen Starta körning
 8. Ett litet bekräftelsemeddelande dyker upp med ett nummer på körningen
 9. Gå till menyn Filer

   

 10. När körningen klar kommer den skapade PDF filen att finnas där

Hur upplever du artikeln
Updated on 2023-07-25