Innehållsförteckning

Vad är en Förening? #

En Förening är samlingsbegreppet för era föreningar, företag, riksförbund, lokalföreningar, lokalgrupper.

En Förening kan ha underföreningar. En underförening är även detta en Förening.

En Förening kan ha Användargrupper som har tillgång och kan administrera inställningar för Föreningen.

Ett Medlemskap är hårt knutet till en Förening. För att en Medlem ska kunna ha ett Medlemskap, krävs det alltså att Medlemskapet är kopplat till en Förening.

Ifall en Användare inte är kopplad till en Användargrupp, eller ifall Användargruppen som Användaren är kopplad till, saknar en rättighet att komma åt en Förening, så kommer denne inte att kunna administrera något i systemet, och i det fallet förhindras från att logga in.

En Förening har i dess enklaste form ett namn, en moderförening och ett föreningsnummer. Föreningsnumret måste vara unikt.

Ifall Föreningen saknar moderförening, så är detta Toppföreningen, eller Systemföreningen.

Hur upplever du artikeln
Updated on 2024-02-24