Innehållsförteckning

Inledning

För att flytta samtliga medlemmar till en ny period (kalenderår) där samtliga ska ha samma uppgifter som tidigare fast med ett medlemskap för det nya året så kan du följa denna guide.

Förberedelser #

  1. Gå till AVANCERAD SÖK. Är du osäker på hur du gör en Avancerad sök så följer du AVANCERAD SÖK guiden.
  2. FILTRERA sökningen på FÖRENINGSNUMMER, DATABAS ID OCH BETALSTATUS. Filtreringen finner du ovanför resultat tabellen.
  3. Klicka på knappen EXPORTERA, EXCEL.

Importera medlemmarna #

  1. Gå till IMPORTERA.
  2. Följ guiden för att IMPORTERA MEDLEMMAR.
  3. Lyckas importen så kommer medlemmarna att hittas på det importerade året.

 

 

Hur upplever du artikeln
Updated on 2023-10-24