Inledning #

Familjemedlemmar kan kopplas samman genom ett familjemedlemskap. Det som krävs är att det finns ett familjemedlemskap på samtliga familjemdlemmar som ingår i familjen. Utöver detta så behöver det även finnas ett ID som är unikt för familjen och som måste finnas på samtliga medlemmar som ska ingå i samma familj. Slutligen så behöver det även defineras vem som är huvudmedlem i familjen (den medlem som kommer att få förnyelsen).

Ställa in familjekoppling i importfilen #

  1. Öppna upp importfilen i excel.
  2. Skapa en kolumn som du döper till FAMILJEHUVUDMEDLEM.
    1. I denna kolumn sätter du vem som ska vara huvudmedlem genom värdet 1.
    2. Övriga medlemmar ska sättas till 0 (icke huvudmedlem).
  3. Skapa en kolumn som du döper till  FAMILJEID.
    1. Familje ID kan vara vilken sifferkombination somhelst så länge den är unik och gemensam för de medlemmar som ska ingå i familjen.
Hur upplever du artikeln
Updated on 2023-10-19