Innehållsförteckning

Under ”AVANCERAD SÖK” kan man utföra sökningar i databasen och göra utdrag till etiketter för utskick.

Exportera etiketter #

För att exportera ett etikettark i formatet Avery 3422 gör följande:

  1. Utför en sökning eller välj en tidigare sökning i dropdown listan.
  2. Klicka på ”SÖK”.
  3. När det visas ett resultat av medlemmar i resultattabellen kan man genomföra export av ”ETIKETTER”.
    Export etiketter
Hur upplever du artikeln
Updated on 2023-10-16