Inledning #

Den här manualen ska hjälpa dig som ny klient hos Memlist att komma igång. Det kan vara många saker på en gång att komma ihåg och ofta så är det lätt att missa något. Ingen fara, här lyfter vi de mest väsentliga delarna som ska göras för att vara startklar.

Check-lista #

 • Ansökningar för externa tjänster
 • Verifiering av egen epost
 • Kontrollera Mallar
 • Automatiska utskick genom System
 • Lägga till Användare (administratör)
 • Inställningar (om det endast finns en förening i organisationen)
 • Skapa medlemsartiklar (medlemskap)
 • Medlemsregistrering (Registeringswizard)
 • Attribut
 • Villkor och stadgar
 • Importera underföreningar (organisation med understruktur)
  • Rapporteringsinställningar för underföreningar
  • Områdesfördelning (Medlemsregistrering)
 • Mina Sidor
 • Importera medlemmar
 • Förnyelseinställningar för medlemmar
 • WordPress integration på hemsida

Ansökningar för externa tjänster #

Dessa lyfts under onboardningen men det är viktigt att se till att processen går framåt på de tjänster som är aktuella för din verksamhet.

 • SPAR – Ansökan behöver signeras och skickas tillbaka till Memlist säljteam. Mer information finner du under SPAR ansökan.
 • Dintero (Swish och betalkort) – Dintero kommer att kontakta dig som kund där dem ber om kompletterande uppgifter. Denna process kan ta allt mellan 2 veckor upp till 2-3 månader i värsta fall. Det är därför viktigt att se till att komplettera med det som efterfrågas så snart som möjligt.
 • Stripe (Endast betalkort) – Ett eget konto behöver skapas. Gå till hemsidan för Stripe och följ instruktionerna för registrering www.stripe.com.

Verifiering av egen epost #

Har ett önskemål om att få använda en egen mailadress framförts så kommer det kort efter onboardingen att skickas ut ett verifieringsmail från POSTMARK som är epostleverantör till Memlist. För instruktionerna i mailet för att verifiera er mailadress. Därefter så kan Memlist support se till att mailadressen läggs in i Memlist för att användas.

Kontrollera Mallar #

Alla de mallar som finns upplagda är generella och ganska så generiska mallar. Ta en titt på de mallar som ska användas och se till att innehåll och bilder byts ut mot de som ni vill ha. Följ manualen Redigera mallar vid behov.

Exempel på mallar som behöver kontrolleras:

 • Användare – Glömt lösenord
 • Medlem – Förnyelse (E-post)
 • Medlem – Förnyelsebekräftelse Förnyelse (E-post)

Automatiska utskick genom System #

Här under ställer du in de mallar som du vill ska användas av systemet. Det kan exempelvis vara välkomstmail till medlemmar, glömt lösenord, mail till admin när någon deltagare registrera sig i ett event mm. Se manualen för System.

Lägga till Användare (administratör) #

För att lägga till en användare följ manualen för Användare. Behöver en ny accessgrupp skapas så följer du Användarrättigheter (Grupp). Ska ANVÄNDARVILLKOR tillämpas så lägger du även till detta under menyn ANVÄNDARE.

Inställningar (om det endast finns en förening i organisationen) #

I de fall där det endast finns en förening (inga underföreningar eller sektioner) i organisationen så behöver föreningen ställas in för att kunna skapa medlemskap. Detta görs under Inställningar. Vid flera föreningar så görs dessa inställningar via Föreningsval v2 under Registreringswizard.

Skapa medlemsartiklar (medlemskap) #

Varje förening inom organisationen  har sin egna uppsättning av medlemartiklar och därmed även unika ID nummer som behöver anges vid import. Se hur du skapar en medlemsartikel genom Skapa medlemsartikel.

Medlemsregistrering #

Följ manualen Registreringswizard för att bygga upp flödet. Exempel på de vanligaste delar som ingår i ett registreringsflöde:

 • Personnummer
 • Personuppgifter
  • Obligatoriska fält vid registrering
 • Organisationsval – v2 (vid fler än en förening)
 • Butik (Medlemskap)
 • Familjeregistrering (kräver att det finns ett valbart familjemedlemskap uppsatt under BUTIK)
 • Bekräftelse

Attribut #

Är ska detta användas för att samla in information om medlemmar, följ manualen Attribut. Kom även hiåg att lägga till det steget i Medlemsregistreringen.

Villkor och stadgar #

Ifall detta ska användas så behöver det läggas till under följande ställen.

Mina sidor #

Ska Mina Sidor användas för medlemmarna så ställer du in vad som ska visas under Mina Sidor.

Importera underföreningar (organisation med understruktur) #

För dig som har en organisation med underföreningar/sektioner/församlingar. Se manual Importera föreningar. För inställningar kring rapportering till moderföreningen följ det sista stege 6.3 i Skapa underförening. Har du en MUCF förening så ska även steget 6.1 följas. För att ställa in område för varje förening följ punkt 5 under organisationsval.

Importera medlemmar #

Se manualen Import av medlemmar via excel lista samt vilka kriterier och format en importlista behöver innehålla enligt Kriterier för import av medlemmar med excel lista.

Förnyelseinställningar för medlemmar #

Se manualen Förnyelser inställningar för hur du ställer in förnyelseflödet.

WordPress integration på hemsida #

För att skapa en integration till hemsidan med Memlist så krävs ett plugin. Hur du laddar ner och installera detta finner du här WordPress plugin.

Hur upplever du artikeln
Updated on 2024-01-23