Inledning #

I Memlist används mallar för att kommunicera ut information till medlemmar och användare.

Det kan ske antingen genom utskick såsom:

 • Nyhetsbrev
 • Kallelse till årsmöte

Eller genom exempelvis en systemhändelse:

 • Glömt lösenord
 • Medlemsförnyelse
 • Ärendeuppdatering

Skapa en mall (E-post) #

För att skapa en e-post mall gör enligt följande:

 1. Klicka på menyn Mallar
 2. Klicka på knappen + Ny mall
 3. Fyll i ett namn för mallen
 4. Bocka i rutan E-post för att anpassa mallen efter ett epostmeddelande
 5. Under Reply-to väljer du den e-post som du vill ska synas och som mottagen kan svara till
 6. Under Från e-post väljer du den e-post som du vill ska synas som avsändare
 7. I Från namn fältet anger du ett namn ifall du vill att det ska framgå från vem mailet kommer ifrån. Det exempelvis vara Styrelsen, medlemsservice eller revisor
 8. I Ämne fältet anges ett ämne/rubrik på mailetObservera att de uppgifter som anges i mallen (steg 5-8) är standard uppgifter som kommer att väljas men som går att ersätta med andra uppgifter vid tex ett utskick.
 9. Du kommer nu att hamna  under Design fliken i editorn där kan du sätta ihop utskicket enligt eget önskemål. Principen är drag-and-drop från högermenyn in i det gråa fältet.
  Det möjlighet att lägga in texter, bilder, merge tags* och egna färgsättningar. Det går även att ta hjälp av AI till att kontrollera texter eller generera bilder*
 10. För att använda merge tags (värden som ersätts med en motsvarande data) se avsnittet Merge tags
 11. Under klartext meddelande fliken så kan du se hur meddelandet skulle ha sett ut om det enbart var råtext. För att informationen där ska synas behöver du trycka på den gröna knappen Synka instans för att kopiera över all råtext exkluderat bilder.
 12. När du känner dig nöjd klickar du på knappen Spara

Använda merge tags #

Merge tags används för att hämta information från Memlist och ersätta taggarna i mallen. Ett exempel skulle kunna vara medlemmens namn, förenings organisationsnummer eller belopp som ska betalas på en faktura.

Detta förutsätter dock att informationen som ska hämtas finns angiven och är korrekt uppsatt. Skulle tex en merg tag för föreningens organisationsnummer  användas och detta inte finns angivet under föreningens allmänna information så kommer merg tagen inte kunna ersättas och då resulterar i ett tomt fält.

Merge tags används främst vid e-post utskick.

För att ta fram merge tag menyn så behöver du en textruta.

 1. Klicka i textrutan för att få fram tecken editorn och klicka sedan på dropdown menyn Sammanfoga taggar
  1. Alternativt så kan du skriva ”%” för att få upp alternativen. Klicka sedan på det alternativ som du önskar använda
 2. Du kommer nu att få upp som en liten streckad ruta som är själva merge tagen som sedan kommer att kunna hämtas och ersättas med motsvararande information

Redigera en mall #

En mall kan med enkelhet redigeras genom följande:

Inne i Mallar så kan du redigera en mall genom att du klickar på pennan

Kopiera en mall #

En mall kan med enkelhet kopieras genom följande:

 1. Inne i Mallar så kan du redigera en mall genom att du klickar på de dubbla dokumenten
 2. En ny fil med samma namn + ”kopia” kommer att skapas

Radera en mall #

För att radera en mall så gör du detta genom att:

 1. Klicka på PAPPERSKORGEN brevid den fil som ska tas bort
 2. En bekräftelse ruta dyker upp där du kan behöver bekräfta eller avbryta
 3. Om du bekräftar så kommer filen att tas bort och ytterligare ett bekräftelsemeddelande dyker upp
Hur upplever du artikeln
Updated on 2023-10-16