Inledning #

I denna manualen går vi igenom de inställningar som behöver göras för att kunna använda bankID samt hur du loggar in via datorn eller mobilen.

Ställ in och aktivera BankID inlogg #

 1. Gå till menyn INSTÄLLNINGAR
 2. Scrolla till höger och fliken INLOGGING
 3. Bocka i rutan BANKID (QR OCH LOKALAPP)
  1. Ska endast BankID användas så ska EPOST OCH LÖSENORD rutan bockas ur
 4. Klicka på SPARA knappen

Koppla personnummer till användare #

För att det ska gå att logga in med BankID så behöver personnummer finnas angivet på användaren. Saknas detta så behöver det sättas innan det går att logga in med BankID.

 1. Gå till menyn ANVÄNDARE
 2. Klicka på REDIGERA knappen för att redigera den aktuella användaren
 3. I fältet PERSONNUMMER fyller du i personnumret på användaren.
  Det går bra att ange någon av de tre olika formaten ÅÅÅÅMMDD1234, ÅÅMMDD-1234 samt ÅÅMMDD1234
 4. Klicka på SPARA knappen

Logga in med BankID (desktop) #

 1. Navigera dig till inloggningssidan, INSTANSNAMN.memlist.se/ml-main-login/XXXX
 2. Klicka på den blåa knappen, MOBILT BANKID PÅ ANNAN ENHET
 3. En QR kod dyker nu upp
 4. Starta BANKID appen på din telefon
 5. Klicka på knappen SKANNA QR-KOD

 6. Rikta mobilens kamera mot QR-koden
 7. Verifiera dig i BankID appen med ditt lösenord
 8. Du kommer kort därefter att loggas in i Memlist

Logga in med BankID (mobil) #

 1. Navigera dig till inloggningssidan, INSTANSNAMN.memlist.se/ml-main-login/XXXX
 2. Klicka på knappen ÖPPNA BANKID
 3. BankID appen öppnas. I vissa fall kommer du även behöva godkänna att programmet är auktoriserad till att få öppna upp BankID appen.
 4. Verifiera dig i BankID appen med ditt lösenord
 5. Du omdirigeras tillbaka till din webbläsare och loggas nu in i Memlist
Hur upplever du artikeln
Updated on 2023-10-17