Innehållsförteckning

Inledning #

Under den här fliken kan du fylla i betalningsuppgifter som kan hämtas av merge tags, exempelvis vid fakturagenerering.

Fälten #

  • BANKGIRO – Bankgiro numret ska anges här, med eller utan bindestreck.
  • PLUSGIRO – Plusgiro numret ska anges här, med eller utan bindestreck.
  • CLEARING NUMMER – Kontots clearingnummer. Detta behövs inte alltid för företag.
  • KONTONUMMER – Bankkontonumret ska anges här.
  • BANK – Namnet på banken. Behöver inte anges.
  • IBAN – IBAN nummer. Detta hör ihop med utlandsbetalningar.
  • SWIFT/BIC – SWIFT/BIC kod. Detta hör ihop med utlandsbetalningar.
    Ex. Nordea har SWIFT/BIC: NDEASESS.
Hur upplever du artikeln
Updated on 2024-02-28