Innehållsförteckning

Inledning #

När en medlem avlider bör medlemskapet i Memlist avslutas snarast. Även rapporteringen till Skatteverket bör uppdateras.

Avliden #

Handläggningen sker i två etapper i Memlist, Medlemmen och Samfundet.

Att göra på medlemmen:

 1. Sök upp medlemmen via SNABBSÖK.
 2. Klicka på medlemmen för att komma in i MEDLEMSEDITOR.
 3. Klicka på fliken STATUS.
 4. Bocka i AVLIDEN rutan.
  Medlemmens profil blir röd när rutan bockas i
 5. Klicka på fliken SAMFUND.
 6. Ändra SKATTEVERKET STATUS till VÄNTAR PÅ RÄTTELSE.
 7. Under SKV PERIOD väljer du den period som medlemmen ska tas bort ifrån.
 8. Kontrollera att det avser rätt församling under FÖRSAMLING.

Att göra på Samfundet (Rapportera rättelse till SKV):

 1. Klicka på menyn SAMFUND.
 2. Klicka på fliken RÄTTELSER.
  Medlemmen ska finnas i tabellen om du befinner dig på rätt år.
 3. Klicka på knappen + SKAPA RÄTTELSEFIL.
  En .txt fil skapa nu som sedan ska skickas vidare till Skatteverket.

Går du tillbaka till Medlemmens profil och kikar under SAMFUND fliken så ska SKATTEVERKET STATUS nu vara ändrad till BORTTAGEN.

Hur upplever du artikeln
Updated on 2024-05-03