Inledning #

Ett attribut är en tagg som kan kopplas till en medlem. Taggen kan innehålla ett värde för att lättare särskilja eller identifiera en eller flera medlemmar. Det kan också vara ett resultat svar från ett frågeformulär, det kan exempelvis vara “Vilken är din favoritfärg?” följt av ett antal svarsalternativ som ex. grön, blå eller gul. Denna färg kommer att läggas till på medlemmen vilket gör att det även går att söka fram de medlemmar som har detta attribut.

Vart kan attribut användas och sättas? #

Attribut kan användas i AVANCERAD SÖK, MEDLEMSFÖRNYELSER (Samma funktion som Avancerad sök) och UTSKICK (också samma) när ett urval baserat på attribut ska användas. Sätta ett attribut på en medlem kan ske från två ställen i Memlist. I medlemsregistreringen ifall Attribut finns med som ett steg i REGISTRERINGSWIZARD. Det andra alternativet är att redigera en medlem genom MEDLEMSEDITOR och därigenom sätta ett attribut på medlemmen under sektionen Attribut.

Från Medlemseditorn #

 1. Välj medlem och öppna Medlemseditorn.
 2. Gå till sektionen “ATTRIBUT“.
 3. Klicka på “LÄGG TILL“.
 4. Välj kategori och sedan attributvärde.
 5. SPARA“.
 6. Nu kan man söka på denna medlem med valt attribut i “AVANCERAD SÖK“.

Hur skapar man ett nytt attribut? #

 1. Klicka på menyn ATTRIBUT.
 2. Klicka på knappen NY KATEGORI.
 3. Skriv in ett namn eller frågeställning på attributet, ex. “Vilken glass gillar du?” eller “Vill du ha medlemstidningen”.
  Vill du bara skapa ett attribut utan frågeställning så hoppar du över steg 4-8.
 4. Lägg till en eventuell beskrivning.
 5. Under FLERVALSALTERNATIV så kan du antingen välj Enkelval eller Flerval beroende på ifall det ska gå att lämna mer än ett svar.
 6. Väljer du att checka i Rullista så kommer alternativen att listas i en drop down meny istället för att listas enskilt.
 7. VISAS VID REGISTRERING innebär att attributet kommer att visas när en medlem ska registrera sig via medlemsregistreringslänken.
 8. Att bocka i OBLIGATORISKT innebär att ett svar måste lämnas för att man ska kunna ta sig vidare i registreringen.
 9. Under sektionen Attribut inom kategorin och knappen NYTT ATTRIBUT så går det att lägga till de svar salternativ som blir de taggar som kommer att sättas på medlemmen, ex. Jordgubb/vanlij/päron eller Ja/Nej.
 10. Klickar du på SPARA knappen för att spara attributet.

Fritrext Attribut #

Ett fritext attribut kommer allt som oftast att innehålla ett unikt värde som är fritt satt av medlemmen. Fritext är lämpligast att använda i de fall där det finns för många variabler för att vara lämplig att listas i ett vanlig flervals alternativ, ex. “Ange ett tal mellan 0-100”.

Ett fritext attribut söks fram på samma sätt som ett vanligt attribut där du väljer kategori och värde. Själva innehållet i värdet presenteras när sökresultatet är klart, exempelvis vid AVANCERAD SÖK eller om du redigerar en medlem via MEDLEMSEDITOR.

Skapa ett fritext attribut #

Fritext attribut skapas på samma sätt som ett “vanligt” attribut (se föregående avsnitt Hur skapar man ett nytt attribut) med tillägget att du bockar i rutan Är fritext.

Redigera ett attribut (kategori) #

För att redigera en kategori gör enligt följande:

 1. Klicka på menyn ATTRIBUT.
 2. Klicka på redigeringsikonen på det attribut som du vill redigera.

Här kan du ändra namn, val alternativ, om det ska vara obligatoriskt och om det ska visas i Medlemsregistreringen (REGISTRERINGSWIZARD).

Redigera, lägg till eller radera ett kategori värde (val) #

Värdet inom kategorin är det som kännetecknas som ett val eller alternativ. Här kan du även ställa om ett val till att det blir ett fritext eller vice versa.
Exempelvis Om kategorin är “Välj vilken färg du gillar mest” så kan värdet vara Gul, grönt, rött eller/och blått.

För att redigera en värde gör enligt följande:

 1. Klicka på menyn ATTRIBUT.
 2. Klicka på redigeringsikonen på det attribut som du vill redigera.

Härifrån så kan du gå vidare med någon av de 3 följande alternativen i nedan:

Lägg till till nytt värde

 1. Klicka på NYTT ATTRIBUT knappen för att lägga till ett nytt värde.
 2. Fyll i intern namn och beskrivning (visas mot registraton)
 3. Klicka på SPARA knappen för att spara.

Redigera befintligt värde

 1. Klicka på redigera ikonen för det värde som du vill ändra.
 2. Uppdatera med ny information.
 3. Klicka på SPARA knappen för att spara.

Radera ett befintligt värde

 1. Klicka på papperskorgsikonen för att radera ett värde.
Hur upplever du artikeln
Updated on 2024-06-18