Vad är ett attribut? #

Ett attribut kan vara ett resultat svar från ett frågeformulär, det kan exempelvis vara ”Vilken är din favoritfärg?” följt av ett antal svarsalternativ som ex. grön, blå eller gul. Denna färg kommer att taggas på medlemmen vilket gör att det även går att söka baserat på  attributet. Det kan också vara en tagg utan koppling till något formulär, exempelvis ifall man utan medlemmens inblandning skulle vilja kategorisera utvalda medlemmar genom en definition såsom ”professor”, ”Guldmedlem” eller ”Ska ha medlemstidning”.

Vart kan attribut användas och sättas? #

Attribut kan användas i Avancerad sök(1), Förnyelser (fungerar på samma sätt som Avancerad sök) och Utskick (fungerar på samma sätt som Avancerad sök) när ett urval baserat på attribut ska användas. Sätta ett attribut på en medlem kan ske från två ställen i Memlist. I medlemsregistreringen ifall Attribut finns med som ett steg i Registreringswizarden. Det andra alternativet är att redigera en medlem genom Member edit(2) och därigenom sätta ett attribut på medlemmen under sektionen Attribut.

1.

2.

Hur kan man skapa ett attribut? #

  1. Klicka på menyn Attribut.

 

 

 1. Klicka på knappen Ny kategori.

   

 2. Skriv in ett namn eller frågeställning på attributet, ex. ”Vilken glass gillar du?” eller ”Vill du ha medlemstidningen”.
 3. Lägg till en eventuell beskrivning.
 4. Under Flervalsalternativ så kan du antingen välj Enkelval eller Flerval beroende på ifall det ska gå att lämna mer än ett svar.

 5. Väljer du att checka i Rullista så kommer alternativen att listas i en drop down meny istället för att listas enskilt.
 6. Visas vid registrering innebär att attributet kommer att visas när en medlem ska registrera sig via medlemsregistreringslänken.
 7. Att bocka i Obligatorisk innebär att ett svar måste lämnas för att man ska kunna ta sig vidare i registreringen.
 8. Under sektionen Attribut inom kategorin och knappen Nytt attribut så går det att lägga till de svar eller taggar som ska sättas på medlemmen, ex. Jordgubb/vanlij/päron eller Ja/Nej.
 9. Klickar du på Spara knappen för att spara attributet.
Hur upplever du artikeln
Updated on 2023-03-24