Inledning #

Ibland så kan en medlem av en eller flera orsaker misslyckas med att fullfölja en registrering/omregistrering som resulterar i att betalning aldrig hinner att ske. Ex att man avbryter innan kort eller telefonnummer är angivet i betalsteget, råkar stänga ner webbläsaren, datorn crashar just då mm. Det går då ifall det inte har passerat en för lång tid (2 veckor) att kunna återuppta en betalning. Observera att funktionalitet enbart fungerar med Dintero lösningen i dagsläget.

Återuppta en oavslutad digital betalning (Dintero) #

  1. Gå till ORDERHISTORIK.
  2. Sök upp den medlem som det avser.
  3. Klicka på kredikort ikonen för att kopiera url-länken till betalningen.
  4. Skicka länken till personen som vill återuppta sin betalning.
  5. Personen ska i sin tur klistra in länken i sin webbläsare.
  6. Personen hamnar nu i betalsteget där denne kan fortsätta med att ange betaluppgifter/telefonnummer.
Hur upplever du artikeln
Updated on 2023-11-21