Inledning #

Under fliken ANVÄNDARHÄNDELSER loggas de aktiveter som är kopplade till användare och administratörer. Vilka aktivteter som loggas beror på vad som är inställt under Inställningar.

Tabellen #

ANVÄNDARHÄNDELSER består av en tabell med 5 rubriker

 • TIDPUNKT – Tiden för när logginingen ägde rum
 • NAMN – Inget namn på användaren listas här pga sekretesskäl
 • TYP – Avser antingen Inloggning, Skapa, Uppdatera eller raderar något i systemet
 • ROLL – Vilken typ av roll som administratören besitter
 • UTFÖRD AV – Vem som har utför händelsen som resulterar i loggining. En administratör benämns med ett A+IDnummer

Se detaljer för en administratör som utfört en handling #

 1. Under rubriken UTFÖRD AV kan du se vem den aktuella administratören är genom att klicka på AnvändarID
 2. Du kommer att få upp en popup med följande information om användaren:
  1. ID nummer
  2. Epostadress
  3. Förnamn
  4. Efternamn
  5. OK och AVBRYT knapp (gör samma sak i dagsläget)

 

Hur upplever du artikeln
Updated on 2023-10-17