Innehållsförteckning

Vad är en Användargrupp? #

Även kallad Grupp.

En Användargrupp är en samling av Användare som har gemensam tillgång och rättighet.

Användargruppen Huvudadministratörer är den med högst tillgång och rättighet i systemet. Vill man att en användare inte ska ha samma rättigheter som Huvudadministratörer, så måste man alltså skapa en Användargrupp som har färre rättigheter.

En Användargrupp har tillgång till:

  • Sidor. Vilka sidor i menyn man ska kunna se och navigera till.
  • Föreningar. Vilka föreningar man ska kunna administrera.
  • Rättigheter. Vilka specifika rättigheter man får utföra i systemet.
Hur upplever du artikeln
Updated on 2024-02-24