Inledning #

I denna fliken listas de användare som finns registerade på instansen. Här kan du se vilka grupptillhörigheter och roller som de olika administratörerna har. Det går även att lägga till och ta bort en administratör från denna vyn.

Tabellen #

Tabellen består av 3 rubriker.

 • ANVÄNDARID – ID numret för administratören.
 • NAMN/E-POST – För- och efternamn samt epost på administratören ifall detta finns angivet.
 • GRUPPTILLHÖRIGHET – Access-grupp som administratören tillhör.

Administratörer som saknar en en korrekt inställning med titel och grupptillhörighet listas i den nedre delen av tabellen som rödmarkerade. Dessa behöver åtgärdas innan de går att använda.

 

Lägga till en administratör #

 1. Klicka på knappen (+) SKAPA ANVÄNDAREN
 2. En popup dyker upp med 7 fält:
  1. E-POST – Administratörens epost
  2. ROLL – Titel på administratören
   1. ADMIN
   2. ÄGARE
   3. ANVÄNDARE
   4. INGEN
  3. GRUPP – Gruppen som sätts avgör omfattningen av access som ges till administratören. För att skapa en grupp se manual Användarrättigheter.
  4. FÖRNAMN – Administratörens förnamn.
  5. EFTERNAMN – Administratörens efternamn.
  6. PERSONNUMMER – Administratörens personnummer.
  7. TELEFON – Kontaktnummer till administratören.
 3. Obligatoriska fält som behöver fyllas i är E-POST, ROLL och GRUPPTILLHÖRIGHET. Används BankID som inloggningsalternativ behöver även personnummer anges.
 4. Klicka på SPARA knappen.
 5. Ett grönt toast meddelande dyker upp med texten ANVÄNDARE SKAPAD och ett inbjudningsmail skickas till administratören.
 6. Adminstratören behöver sedan klicka på länken i mailet och fylla i de fält som dyker upp i formuläret för att sedan aktivera sitt konto.

Lägga till administratör i förening/grupp #

För att en administratör ska kunna komma åt någon förening behöver denna tillhöra en grupp. Gruppen måste ha tillgång till minst en förening och minst en sida för att man ska kunna logga in i memlist.

Klicka på PENNAN på användaren och välj ”ROLL” samt ”GRUPPTILLHÖRIGHET”. Spara sedan användaren.

Läs mer om grupptillhörigheter under avsnittet ”Användarrättigheter (Grupp)” (https://memlist.se/docs/skapa-grupper-och-anvandare/)

Redigera en administratör #

 1. Klicka på PENNAN på den administratör som du vill redigera.
 2. .En popup dyker nu upp med två flikar
  1. DETALJER – Samma fält som när administratören skapades. Samtliga fält kan uppdateras.
  2. ANVÄNDARVILLKOR – Kontrollera vilka villkor som administratören har godkänt.
 3. Klicka på SPARA knappen för att spara ändringar.

Raderas en administratör #

 1. Klicka på Papperkorg ikonen till höger om Administratören.
 2. Ett grönt toast meddelande dyker upp, ANVÄNDARE BORTTAGEN och användaren försvinner från listan.
  Tänk på att en raderad administratör inte går att återställa. Raderas en administratör av misstag så behöver den lägga upp manuellt enligt tidigare avsnitt LÄGG TILL EN ADMINISTRATÖR.
Hur upplever du artikeln
Updated on 2024-01-18