Innehållsförteckning

Inledning #

Här hittar du alla medlemmar som har accepterats av församlingen under kalenderåret. Du kan se de summerade uppgifter om medlemmen och vilken SKV period som den hamnar i, vilken administratör som har godkänt ansökan, vilket datum som ansökan godkändes samt ladda ner bekräftelsen som kan skickas till medlemmen.

Tabellen består av följande kolumner:

  • MEDLEMSNUMMER – Autogenererat medlemsnummer på den ansökande
  • FÖRNAMN – Förnamn på den ansökande
  • EFTERNAMN – Efternamn på den ansökande
  • PERSONNUMMER – Personnummer på den ansökande
  • GODKÄND AV – Namnet på den administratör som har godkänt medlemmen
  • DATUM GODKÄND – Datumet medlemmen blev antagen
  • SKV PERIOD – Den betalpliktiga år som personen kommer att registreras in i.

Utöver detta så finns det även:

  • BEKRÄFTELSEBREV – Kan laddas ner och skickas till medlemmen. Brevet innehåller bla. uppgifter om medlemmen, församlingen, församlingens avgifter mm.
Hur upplever du artikeln
Updated on 2023-11-01