Innehållsförteckning

Inledning #

I den här fliken kan du se samtliga pågående medlemsansökningar. Ansökningarna listas i en tabell där man har möjlighet att neka, godkänna samt kontrollera medlemsprofilen. Den här tjänsten är ett sätt att kunna granska medlemsansökningar innan man tar ställning till ifall man vill låta den ansökande går med i församlingen eller inte. Om tjänsten är aktiverad så kommer ansökande inte att vara sökbar i SNABBSÖK och kommer inte heller att dyka upp som ett resultat under AVANCERAD SÖK men kommer att visas under MEDLEMMAR då den ansökandes uppgifter finns registrerade i systemet.

Tabellen #

Tabellen består av följande kolumner:

  • MEDLEMSNUMMER – Autogenererat medlemsnummer på den ansökande
  • FÖRNAMN – Förnamn på den ansökande
  • EFTERNAMN – Efternamn på den ansökande
  • PERSONNUMMER – Personnummer på den ansökande
  • DATUM GODKÄND – Används ej
  • SKV PERIOD – Den betalpliktiga period som den ansökande kommer att registreras in i.

Utöver dessa så finns det även 3 knappar längst ut:

  • NEKA – Ansökan blir avslagen och ett bekräftelsemail på nekat inträde skickas till den ansökande om detta är inställt.
  • ACCEPTERA – Ansökan blir accepterad och medlemmen blir tillgänglig sökningar. Ett bekräftelsemail skickas ut till medlemmen om detta är inställt.
  • MEDLEMSPROFIL – Klicka på knappen för att komma till den ansökandes profil
Hur upplever du artikeln
Updated on 2023-11-01