Förenkla & säkerställ
inlämningen av viktiga underlag

Medlemsregister för föreningar

Ärenden till föreningarna eller arbetsgrupper

Skicka ärenden till anslutna organisationer med en tydlig deadline, inlämningsguide och kommunikationsmodul. Där du kan ladda ner inlämnade underlag och sätta status på inlämningen.

Smidig Inlämning av efterfrågat material

Mottagaren av ärendet kan enkelt och snabbt följa en guide för uppladdning av filer eller svar på frågeställningar.

Kommunicera under inlämningen & minska fel

Du kan skicka meddelande i samband med inlämningen för att förtydliga kompletteringar eller ställa en fråga om inlämnade underlag.